בניה ציבורית

בניה ציבורית מתייחסת לתכנון מבנים כמו מתנ"סים, בתי ספר, מרכזים מסחריים, ומוסדות ציבור.

פרויקטים של בניה ציבורית מקפלים בתוכם לא מעט אתגרים. ראשית, כל פרויקט של בניה ציבורית נעשה בתיאום עם העירייה או המועצה, וכרוך בקבלת היתרים ובהגשת דו"חות לוועדת התכנון והבנייה המקומית. שנית, מדובר בפרויקטים שמחויבים לעמוד בתקנים של בניה ירוקה ובתקני בטיחות מחמירים, וכן לתת מענה לדרישות תכנון נוקשות. מעבר לכך, התקציב המוקצה לפרויקטים מסוג זה הוא לרוב מוגבל ומצומצם, כך שצריך לחשוב היטב על כל הוצאה. לצד הנקודות הללו, פרויקטים של בניה ציבורית גם מצריכים ניהול של אנשי צוות רבים ודורשים תיאום בין גורמים שונים.

למרות כל האתגרים, בניה ציבורית היא הזדמנות מרגשת להשפיע על המרחב המשותף לכלל התושבים. אני מאמינה שאדריכלות היא הרבה מעבר לבלוקים ובטון, ולכן מקפידה להחיות גם את המבנים השגרתיים ביותר, ולצקת יצירתיות גם בפרויקטים דלי-תקציב. משמח אותי לראות כיצד מבנים פשוטים שנועדו לשמש כמשרדי רווחה או כמוקדי חירום, הופכים למרחב שנעים להגיע אליו. יש בכך סיפוק שיוצא מגבולות המקצוע.

מרכז הפעלה ורווחה

מרכז הפעלה ורווחה, הגדלת שטח מבונה בקומת קרקע ותוספת קומה ראשונה
מיקום: מחוז חיפה
שטח מגרש: 21.6 דונם
שטח בנוי: 1300 מ"ר
שלב: תכניות ביצוע

מרכז הפעלה

מרכז הפעלה, שיפוץ קומת מרתף ותוספת קומה
מיקום: מחוז דרום
שטח מגרש: 7.9 דונם
שטח בנוי: 490 מ"ר
שלב: ביצוע 2022-2023